วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สาระสำคัญ

                                                                      สาระสำคัญ
               กรุงธรรมปุระ  มีพระชาทรงนามท้าวมหาพล  มีพระมเหสีซึ่งเป็นสาวไม่รู้จักแก่  และมีพระราชธิดาที่เปรียบได้ดุจพี่กับน้องมากกว่าแม่กับลูก ต่อมาเกิดศึกขึ้นที่กรุงธรรมปุระ  ท้าวมหาพลพ่ายแพ้ พาพระมเหสีและพระราชธิดาหนีออกจากเมืองเพื่อไปยังเมืองเดิมของพระมเหสี  ถูกพวกภิลล์ซึ่งเป็นโจรปล้น  พระราชาต่อสู่จนสิ้นพระชนม์  พระมเหสีและพระราชธิดาพากันหนีออกจากหมู่บ้านโจรจนหมดกำลัง  ท้าวจันทรเสนและพระราชบุตรเสด็จออกล่าสัตว์มาพบรอยเท้าพระมเหสีและพระราชธิดา จึงอนุมานว่านางที่มีรอยเท้าเล็กคงเป็นสาวน้อย  รอยเท้าใหญ่คงเป็นสาวใหญ่จึงตกลงทำสัญญาแบ่งนาง    และได้ทำการวิวาหะกลับคู่กันไป  ต่อมาบุตรและธิดาก็เกิดจากนางทั้งสอง   และบุตรและธิดาแห่งนางทั้งสองก็มีบุตรและธิดาต่อ ๆกันไป
              เวตาลตั้งคำถามแก่ท้าววิกรมาทิตย์ว่า  ลูกท้าวจันทรเสนที่เกิดจากธิดาท้าวมหาพล  และลูกมเหสีท้าวมหาพลที่เกิดกับพระราชบุตรท้าวอินทรเสนนั้น  จะนับญาติกันอย่างไร   ท้าววิกรมาทิตย์ไม่ทรงตอบปัญหาเพราะจนด้วยพระปัญญา  จึงทรงรีบพาเวตาลไปส่งให้แก่โยคี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น