วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตัวละครหลัก

                                                                       ตัวละครหลัก
 เวตาล

เวตาลเป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่ง  คล้ายค้างคาวผี  เป็นวิญญาณร้ายที่วนเวียนอยู่ตามสุสาน และคอยเข้าสิงอยู่ในซากศพต่างๆ มันจะทำร้ายมนุษย์ที่เข้าไปรบกวน เหยื่อของเวตาลจะถูกเข้าสิง ทำให้มือและเท้าหันไปข้างหลังเสมอ  เวตาลยังทำให้ผู้คนเป็นบ้า ฆ่าเด็ก และแท้งลูก แต่เวตาลยังมีข้อดี คือมันจะคอยดูแลหมู่บ้านของมันเอง ลักษณะของเวตาล จะมีลูกตาสีเขียวเรือง ๆ ผมสีน้ำตาล หน้าที่น้ำตาล ตัวผอม  เห็นซี่โครงเป็นซี่ๆ ห้อยเอาหัวลงมาทำนองค้างคาว  แต่เป็นค้างคาวตัวใหญ่ที่สุด  เมื่อจับถูกตัวก็เย็นชืดเหนียวๆ เหมือนงู  ปรากฏเหมือนหนึ่งว่าไม่มีชีวิต  แต่หางซึ่งเหมือนหางแพะนั้นกระดิกได้  เวตาลเป็นอมนุษย์ที่ช่างพูดและมีความสามารถสูงยิ่ง ในการใช้โวหารเพื่อเสียดสี  เยาะหยัน  และยั่วยุอารมณ์ผู้ฟัง 

พระวิกรมาทิตย์

               พระราชาพระองค์นี้ส่วนใหญ่จะรู้จักในนาม "พระวิกรมาทิตย์" หรือ "พระเจ้าจันทรคุปต์ วิกรมาทิตย์"  พระนาม "วิกรมาทิตย์" เป็นพระสมัญญานามที่เรียกขานกษัตริย์หลายพระองค์ มิใช่แต่พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 เท่านั้น อย่างไรก็ตามพระนามนี้เป็นที่รู้จักกันดีเนื่องจากวรรณกรรมภาษาสันสกฤตอันโด่งดังเรื่องนิทานเวตาลได้ใช้พระนามนี้เป็นตัวละครหลักในเรื่อง
       พระวิกรมาทิตย์ทรงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในราชวงศ์คุปตะ เพราะพระองค์สามารถเอาชนะชาวสากะและสามารถรวบรวมดินแดนทางตะวันออกและทางเหนือไว้ในอำนาจได้ โดยพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนเมืองหลวงจากกรุงปาตลีบุตรไปยังเมืองอุชเชนี พระองค์ทรงสนับสนุนศิลปะและวิทยาการแขนงต่างๆ ทำให้อารยธรรมอินเดียในช่วงนี้มีความเจริญสูงสุด พระองค์ยังได้รับพระสมัญญานาม "มหาราช" อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น